See content specific to your location.
Continue

Chào mừng bạn đến với các công ty Velcro

Đây là ORIGINAL THINKING®

Từ hơn 60 năm trước, công ty Velcro đã là nhà sản xuất đầu tiên của các sản phẩm băng gai nhám. Chúng tôi đã tạo ra di sản với hơn 400 bằng sáng chế và thương hiệu VELCRO® mang tính biểu tượng đã được đăng ký tại 150 quốc gia. Với các cơ sở sản xuất trên khắp thế giới, chúng tôi sử dụng những giá trị ban đầu của mình ORIGINAL THINKING® để giúp khách hàng đạt được sự khác biệt về sản phẩm và hiệu quả hoạt động.

Xem các trang web toàn cầu của chúng tôi